Mediator Site
Image default
Bedrijven

Het correct beheren van een energiezuinig gebouw

27. 27. Op het noordelijk halfrond zijn er grote beglazingsgebieden in het zuiden om te profiteren van de zonnewarmte die in de wintermaanden bij een laagstaande zon wordt opgewekt.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

28. 28. Beperk voor warmere klimaten de beglazing op het zuiden en installeer overstekken of andere zonwering boven de ramen op het zuiden om overmatige warmteontwikkeling in de zomer te voorkomen.

29. 29. Op het zuidelijk halfrond zijn ramen op het noorden het beste.

30. 30. Vensterbeglazing met een laag emissievermogen (low-e) helpt om het verlies en de toename van de zonnewarmte onder controle te houden. Computersimulaties geven zelfs aan dat geavanceerde ruiten de behoefte aan ruimtekoeling van nieuwe woningen in warme klimaten met meer dan 40 procent verminderen.

31. 31. Kies voor energie-efficiënte lichtstraten die minimale ENERGY STAR®-prestatiecriteria per klimaat hebben vastgesteld.

32. 32. Nieuwe buitendeuren passen en isoleren doorgaans beter dan oude deuren. Overweeg bij de keuze van een nieuwe deur de aanschaf van de meest energie-efficiënte deur op basis van de energieprestaties die samenhangen met het plaatselijke klimaat en het ontwerp van het gebouw.

33. 33. Als u van plan bent om een bestaande buitendeur te behouden, is een stormdeur een goede investering.

34. 34. Verbeteren van de energie-efficiëntie van een bestaand raam door middel van afdichten en afplakken en het gebruik van thermische raambehandelingen of -bekledingen.

Ventilatie in een energiezuinig gebouw
De juiste ventilatie is noodzakelijk voor een energie-efficiënt huis omdat de lucht verzegelingstechnieken verontreinigende stoffen (zoals formaldehyde, vluchtige organische verbindingen en radon) kunnen vangen. De ventilatie helpt ook vochtigheid controleren, die de vormgroei en structurele schade kan veroorzaken.

35. 35. Een energie-efficiënt gebouw zou een energieterugwinningsventilatiesysteem moeten omvatten. Een de ventilatiesysteem van de energierecuperatie verstrekt gecontroleerde ventilatie en minimaliseert energieverlies door energie van geconditioneerde lucht over te brengen die naar verse inkomende lucht gaat over te brengen.

36. 36. Installeer plaatselijke afzuigventilatoren boven keukenbereiken en in badkamers om puntventilatie te creëren. Puntventilatie verbetert de effectiviteit van natuurlijke en gehele huisventilatie door het verwijderen van binnenluchtvervuiling en vocht.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

37. 37. Terwijl natuurlijke ventilatie de goedkoopste en meest energie-efficiënte manier is om gebouwen te koelen, werkt het het beste in combinatie met puntventilatie, plafondventilatoren en raamventilatoren. Voor grote huizen en gebouwen zijn hele gebouwenventilatoren een waardevolle investering.

Verwarmings- en koelsystemen van een energiezuinig gebouw
Koeling, verwarming en waterverwarming zijn de grootste energiekosten in woningen en commerciële gebouwen. De integratie van energiezuinige maatregelen in de verwarmings- en koelsystemen van een gebouw is essentieel om een energie-efficiënte structuur te creëren.

38. 38. Kies voor een zeer energiezuinig verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC). Zo is het meest efficiënte HVAC-systeem bijvoorbeeld 95 procent efficiënt, wat betekent dat 5 procent van de geproduceerde energie wordt uitgestoten. Overweeg om de HVAC om de tien jaar te vervangen.

39. 39. Een goede installatie van een nieuw HVAC-systeem is essentieel voor een energiezuinig gebouw. Onjuist geïnstalleerde HVAC-systemen kunnen de efficiëntie van een systeem tot 30 procent verminderen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

40. 40. Zorg ervoor dat de fronten van de ventilatieopeningen vrij zijn van obstakels zoals meubilair en papier. Geblokkeerde ventilatieopeningen hebben maar liefst 25 procent meer energie nodig om de lucht te verdelen.

41. 41. Installeer een programmeerbare thermostaat om perioden te beheren waarin de verwarming en koeling steeds lager en hoger kan worden gezet.

42. 42. Vervang het luchtfilter van het HVAC-systeem zoals voorgeschreven door de fabrikant van het apparaat. Vuile filters vertragen de luchtstroom en zorgen ervoor dat het systeem harder werkt om een gebouw warm of koel te houden. Ook voorkomt een schoon filter dat stof en vuil zich in het systeem ophopen. Stof en vuil in een HVAC kan leiden tot duur onderhoud en vroegtijdige uitval van het systeem.

43. 43. Onderhoud de HVAC jaarlijks om het hoge rendement, de lange levensduur en het comfort van het gebouw te garanderen.

44. 44. Om een energie-efficiënte gebouwafdichting te behouden, is het van cruciaal belang dat de kanalen die de lucht van en naar het HVAC-systeem leiden, worden afgesloten. Het is van bijzonder belang om de kanalen af te dichten die door de zolder, kruipruimte, onverwarmde kelder of garage lopen. Sluit de naden en aansluitingen van de kanalen af met afdichtingskit (mastiek) of met metalen (folie) tape en wikkel de kanalen vervolgens in isolatie. De isolatie zorgt ervoor dat de kanalen niet koud worden in de winter en warm in de zomer.

Hoogrendementswaterverwarmers met hoog rendement
Omdat verwarmingswater ongeveer 7 procent van het energiegebruik van commerciële gebouwen en 15 procent van het energiegebruik in huis uitmaakt, is het voor een hoogrenderend gebouw essentieel om bij de keuze van een waterverwarmingssysteem rekening te houden met energie-efficiëntie.

45. 45. Een boiler zonder tank verwarmt water op het moment dat het nodig is, waardoor er geen energie verloren gaat tijdens de stand-by werking.

46. 46. Installeer een (tank)boiler met hoog rendement. Hoogefficiënte boilers gebruiken 10 tot 50 procent minder energie dan standaardmodellen, wat energie en geld bespaart op de energierekening.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/