Mediatorsite

Outplacement

Ontslagen medewerkers hebben meestal zelf het recht een outplacementbureau te kiezen. Ontslag, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid ontstaan door voor iedereen wisselende omstandigheden. Praktisch en gevoelsmatig is dit bijzonder ingrijpend. Hoewel deze situaties vaak veel […]

Learn More