Mediator Site
Image default
Onderwijs

Met het juiste onderwijsadvies beter omgaan met de diversiteit in basisschoolklassen

In alsmaar toenemende mate heb je als leerkracht in het basisonderwijs te maken met zeer divers samengestelde klassen. We hebben het dan niet alleen over etniciteit, religie, cultuur en sociaaleconomische status, maar ook over de verschillen in sociale en cognitieve ontwikkeling. Zeker in grootstedelijke gebieden wordt er een steeds groter beroep gedaan op de capaciteiten van de leerkracht om deze diversiteit in juiste banen te leiden, terwijl de grootte van de klassen alleen maar toeneemt. Met professioneel onderwijsadvies doe je belangrijke inzichten op betreffende hoe het onderwijs moet worden ingericht.

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van maatschappelijke relevantie

Een specialist in onderwijsadvies vind je in HELDER Onderwijsadvies. Het doel van het adviesbureau is het bewerkstelligen van het beste onderwijsaanbod voor ieder kind, van de kleuterklassen tot groep 8. Dit leidt tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die een hoge maatschappelijke relevantie heeft. De bij het bureau werkzame onderwijsadviseurs hebben diepgaande kennis van didactiek, pedagogiek en organisatorische aspecten. De diensten hebben zich in het verleden reeds ruimschoots in de praktijk bewezen.

Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

HELDER Onderwijsadvies biedt diverse trainingen, schooltrajecten en masterclasses aan. Binnen het bestaande aanbod van deze specialist op het gebied van onderwijsadvies wordt de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs het vaakst gevolgd. Deze masterclass heeft een duur van vijf dagen. De vijf kwaliteitsaspecten zoals door de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd zijn hierin opgenomen en bieden een stevige grondslag voor een passend schoolaanbod. Dankzij deze training krijg je maximaal zicht op de ontwikkeling van je leerlingen.

Individu als uitgangspunt

Opbrengstgericht Passend Onderwijs wordt gekenmerkt door een denk- en werkwijze die gebaseerd is op zes uitgangspunten. Dit heeft de bovengenoemde specialist in onderwijsadvies concreet gemaakt in het software-instrument Focus PO. De individuele leerling is daarbij het uitgangspunt. Iedere geformuleerde leerroute bestaat uit een logische opeenvolging van doelen, waardoor voor jou als leerkracht of begeleider een duidelijk overzicht bestaat en je beter kunt inspringen op de individuele behoeften van ieder kind.