Mediator Site
Image default
Zakelijke dienstverlening

Heeft jouw bedrijf al een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt een belangrijke bescherming voor ondernemers; groot of klein. ZZP’ers willen nog wel eens op kosten besparen en daardoor de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering niet afsluiten, maar dit is een verkeerde zuinigheid.

Beschermd tegen schadeclaims als bedrijf

 

Een zakeliijke aansprakelijkheidsverzekering biedt financiële bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims die voortkomen uit ongevallen, letsel of schade die tijdens de bedrijfsvoering worden veroorzaakt. Het is daarom van groot belang dat bedrijven dit soort verzekering afsluiten.

Het hebben van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk omdat het bedrijf anders (grote) financiële risico’s loopt. Zonder een dergelijke verzekering kunnen bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor schade die zij hebben veroorzaakt, of het nu gaat om materiële schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. Dit kan leiden tot grote juridische kosten en schadevergoedingen die het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kunnen brengen.

Wel of geen zakelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Veel ondernemers gaan er ten onrechte vanuit dat hun bedrijf geen aansprakelijkheidsrisico’s loopt, omdat ze bijvoorbeeld een kleine onderneming hebben of diensten verlenen die weinig risico met zich meebrengen. Dit is echter een misvatting, aangezien er altijd een risico bestaat op ongevallen en letsel, ongeacht de grootte of aard van het bedrijf. Dit kan op de eigen werkvloer plaatsvinden, maar ook elders waar je vanuit je bedrijf langskomt. 

Bovendien vereisen sommige opdrachtgevers en partners dat bedrijven een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben voordat zij met hen willen samenwerken.

Het is overigens ook aan te bevelen een overlijdensverzekering af te sluiten, juist ook als ondernemer.

Tot slot

In het kort is een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van groot belang voor elk bedrijf. Het biedt financiële bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims die voortkomen uit ongevallen, letsel of schade die tijdens de bedrijfsvoering worden veroorzaakt. Het kan ook het imago van het bedrijf beschermen en kan een concurrentievoordeel opleveren. Het is daarom sterk aan te raden voor bedrijven om deze verzekering af te sluiten en zo hun onderneming te beschermen tegen onverwachte kosten en risico’s.

https://perreepartners.nl/