Mediator Site
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Ontslagen medewerkers hebben meestal zelf het recht een outplacementbureau te kiezen.

Ontslag, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid ontstaan door voor iedereen wisselende omstandigheden. Praktisch en gevoelsmatig is dit bijzonder ingrijpend. Hoewel deze situaties vaak veel verdriet en gevoelens van onmacht geven, kunnen ze benaderd worden als leermomenten om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Deze situatie zit keuzes en kansen, zoals kiezen voor eigen regie van re-integartie of outplacement naar een andere baan.

Outplacement, de keuze is aan u!

Werkwijze bij outplacement

Een outplacementtraject is veelal maatwerk. Dat betekent samen met uw outplacement coach:

• Een werkplan maakt met als uitgangspunt uw  persoonlijke behoefte en hulpvraag.

• Vertrouwelijke (counselling) gesprekken voert ten  behoeve van uw emotionele- en persoonlijke  ontwikkeling.

• Inzicht verwerft in uw kwaliteiten, wensen,   mogelijkheden en beperkingen (en op welke wijze deze   beperkingen eventueel zijn op te vangen!).

• Praktische vaardigheden ontwikkelt. Interne trainingen: o.a.  time management, presentatie-,    communicatie- en sollicitatie technieken,    conflicthantering, assertiviteit,  persoonlijke ontwikkeling.

De outplacement coach is gespecialiseerd en gediplomeerd in het inspirerend- en motiverend begeleiden naar ontwikkeling, zelfinzicht en vooral ook naar een nieuwe baan! Zelfinzicht is bijvoorbeeld voor mensen met een burn-out belangrijk, om herhaling van de problematiek in de toekomst te voorkomen.

De meeste outplacementbureaus zijn gespecialiseerd in:

 

     • Re-integratie, personal coaching, counselling en trainingen.

     • Stress preventie, actieve burn-out begeleiding.

     • Loopbaan oriëntatie- en begeleiding.

     • Outplacement en actieve herplaatsing.

     • Klankbord bij start eigen onderneming.

     • Bijzondere werkwijze burn-out, vrouwen en jongeren.

Meer dan outplacement alleen..

Een outplacementbureau levert op aanvraag ook individuele- en groepstrainingen. Deze trainingen met onderwerpen als assertiviteit, time management en communicatietechnieken hebben doorgaans een preventief karakter en leiden tot een verbeterd functioneren. U hoeft dus niet altijd op zoek te zijn naar een nieuwe baan om gebruik te kunnen maken van een outplacementbureau.

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van outplacement ook eens op Outplacementverzekering.nl of Outplacementbureau.nl.

 

https://www.outplacementverzekering.nl