Mediator Site
Image default
Zakelijk

Ontslag op staande voet herroepen: horeca werkgever stuurt de planning te laat

Ontslag op staande voet herroepen: horeca werkgever stuurt de planning te laat

In de horeca is het gebruikelijk dat je 2 weken op voorhand de planning doorgestuurd krijgt. Maar wat gebeurt er als je dit pas later toegestuurd krijgt? Een horeca uitbater uit Amsterdam stuurde het werkrooster pas enkele dagen op voorhand en door een samenloop van omstandigheden kwam de werknemer niet opdagen op zijn werk. Voor de werkgever reden genoeg voor een ontslag op staande voet.

Situatieschets:

De werknemer was slechts twee maanden in dienst bij zijn werkgever, een restaurant in Amsterdam. De werknemer was daar in dienst als kok op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. In die periode van twee maanden had de werknemer vrijwel altijd hetzelfde rooster, namelijk van woensdag tot en met zondag.

Het rooster werd enkele dagen voor het begin van de week door zijn werkgever via Whatsapp bekend gemaakt. Een enkele keer kreeg de werknemer zijn rooster pas een dag voordat hij moest beginnen met werken.

De werknemer had kaartjes gekocht voor een festival dat zou duren van vrijdag tot en met maandag. Hij had zijn leidinggevende gevraagd om op die dagen verlof te nemen. Op vrijdagavond werd zijn telefoon echter uit zijn tent gestolen.

De dinsdag daarop stuurde de werknemer een e-mail naar zijn werkgever met de mededeling dat zijn telefoon was gestolen en dat alle communicatie nu tijdelijk per e-mail moest worden verzonden.

Een half uur later stuurt zijn werkgever een reactie waarin hij de werknemer op staande voet ontslaat. De werknemer was ingeroosterd om op maandag en dinsdag te werken en was niet komen opdagen, waardoor zijn werkgever schade had geleden als gevolg van een tekort aan een kok in een drukke periode. Volgens de werkgever had de werknemer voor maandag en dinsdag in het geheel geen verlof aangevraagd. Volgens de werkgever had de werknemer direct na de diefstal van zijn telefoon contact moeten opnemen met de werkgever om zich op de hoogte te stellen van het rooster. Het feit dat de werknemer eerder vrijwel uitsluitend van woensdag tot en met zondag had gewerkt, was geen garantie dat hij elke week op die dagen zou werken.

De zaak kwam voor de rechter en de rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet geen stand kon houden. Belangrijk in het oordeel van de rechter was dat de werknemer, op één maandag na, steeds van woensdag tot en met zondag was ingeroosterd. Hoewel de werknemer geen vaste werkdag met zijn werkgever was overeengekomen, wekte dit wel verwachtingen bij de werknemer.

Nog belangrijker is dat in art. 3.3. van de Horeca CAO staat dat de werkgever het rooster ten minste 2 weken van tevoren bekend maakt.

Door het rooster slechts enkele dagen van tevoren te versturen, handelde de werkgever in strijd met de CAO en nam hij een groter risico dat de werknemer het rooster niet tijdig zou zien dan wanneer hij het rooster (conform de CAO) ten minste 2 weken van tevoren had verstuurd.

Omdat het ontslag werd vernietigd, mocht de werknemer weer aan de slag bij de werkgever en kreeg hij ook het achterstallige loon van de drie maanden waarin hij niet had gewerkt op zijn rekening gestort.

Conclusie

In de horeca is het heel gebruikelijk om het weekrooster niet twee weken van tevoren bekend te maken, maar slechts een week (en in sommige gevallen zelfs één dag), dit in strijd met de Horeca CAO. Als werknemer heb je het recht om dit twee weken van tevoren te horen, zodat je een normaal sociaal leven kunt leiden. Als werkgever loop je een groter risico als je het rooster te laat verstuurt en de werknemer niet komt opdagen.

https://www.das.nl/ontslag/soorten-ontslag/ontslag-op-staande-voet